Bytte fastlege


Dersom du har rett til fastlege, kan du selv finne og bytte til ønsket lege på www.helsenorge.no.

For å kunne bytte lege forutsettes det at legen har ledig plass på sin fastlegeliste.

Et fastlegebytte er gyldig fra første dagen i måneden etter.

Bytt fastlege

Logg inn for å bytte fastlege