Nyheter

Hva skjer hos oss?

Legekontoret 16.08.2021

Fastlege Conrad Tuen - permisjon 1 år

Fastlege Conrad Tuen skal i 1 år jobbe som medisinskfaglig overlege på Sandnes legevakt.  I perioden September 2021 - August 2022 vil Line Kyllingstad jobbe som Tuen's vikarlege.