Nyheter

På grunn av høyt fravær på kontoret blir kan det bli litt ventetid. Vi beklager ulempene det måtte forårsake.

Viktig informasjon

Legekontoret

LES DETTE

FASTLEGEN ER DER FOR DEG

Vi kan som tidligere tilby blodprøver og konsultasjoner, men vi ønsker på forhånd å avklare hvorvidt problemstillingen krever personlig oppmøte.

Vi kan nå tilby både e- konsultasjon og telefonkonsultasjon 

IKKE MØT OPP på legekontoret uten avtale, kontakt oss via helsenorge.no eller telefon 51 61 25 25

.

NB! Har du symptomer fra luftveier SKAL DU IKKE MØTE OPP men kontakte oss enten elektronisk eller per telefon.